top of page

Карти със звукоподражания

Питате ли се често за идеи какво да правите с децата в интервала на бодърстване, за да може те да спят добре, но и в същото време тези игри да са им от полза?

Карти със звукоподражания

Звукоподражанията са много важни за стимулиране на речта у малкото дете. Затова сме подготвили и карти с животни, които детето да опознава не само като наименования, а и да са придружени от следните въпроси: “Какво е това?, “Как прави?” и под.

bottom of page