top of page

Ритуал преди сън

Иска ли ви се понякога да изнесете контрола върху детето извън вас? Иска ли ви се понякога да му дадете само насоки и то да ги следва самичко? Би било чудесно, нали?

Ритуал преди сън

Ние сме ви подготвили точно такива помощници, които вместо вас ще водят детето и ще му дадат последователност в действията. От вас се иска само да следвате инструкциите и да си създадете вашите цветни, забавни, полезни и занимателни помощници. Оформете ги според вашия ритуал за сън, обяснете на детето какво да прави и се наслаждавайте. Е, разбира се, при по-малко дете вероятно ще е нужно повече подкрепа и търпение, но научат ли се, децата с желание и готовност се придържат към указанията на картинките.

bottom of page