top of page

Запишете се за нашия бюлетин! 
Получавайте първи всичко ново от нас!

Благодарим за абонамента!

Свържете се с нас!

Избрете услуга

 • Консултация 1

  50лв.
  0 - 3 години
   
  • До 1 час видео разговор
  • Предварителен анализ на анкета
  • ...
  • Подробен план за работа (устен)
  • Видео запис на разговора (достъпен до 1 месец)
  • ...
  • Получавате още:
  • Файл за безопасен детски сън
  • Таблица за нормите на сън и будуване
  • Тази консултация не предвижда последващи телефонни разговори
  • *Подходяща за бъдещи майки
  • *Водете си записки по време на консултацията.
 • Консултация 2

  95лв.
  4+месеца - 3 години
   
  • До 1,5-2 часa видео разговор
  • Предварителен анализ на анкета
  • Предварителен анализ на дневник на съня
  • Подробен план за работа (устен)
  • Видео запис на разговора (достъпен до 1 месец)
  • 2 последващи разговора за по 20 минути за 1 месец
  • Получавате още:
  • Файл за безопасен детски сън
  • Таблица за нормите на сън и будуване
  • Файл с идеи за спокойно бодърстване
  • *Водете си записки по време на консултацията.
 • Доплащане

  40лв.
  за провелите вече консултация или проследяване
   
  • Или за още 1 разговор 20мин. (извън включените в пакета)
  • ...
  • ...
  • ...
  • За второ дете се заплаща половин цена - свържете се с нас
  • За близнаци цената е като за 1 дете
 • Проследяване

  295лв.
  4+ месеца - 2 години
  Валиден за 4 седмици
  • 4 седмици проследяване
  • Предварителен анализ на анкета + дневник на съня
  • 2 консултации по 1-1,5 часа
  • Запис на консултациите (достъпни до 1 месец)
  • Писмен план за работа в подготвителния период
  • 10 дни комуникация с майката на всеки 2 до 3 дни
  • След втората консултация:
  • Писмен план за работа по самостоятелното приспиване
  • 10 дни комуникация с майката всеки ден, след това на всеки 3
  • До 3 седмици след края – 2 допълнителни консултации по 20мин
  • Получавате още:
  • Файл за безопасен детски сън
  • Таблица за нормите на сън и будуване
  • Файл с идеи за спокойно бодърстване
 • Проследяване +

  295лв.
  4+ месеца - 2 години
  Валиден за 6 седмици
  • 6 седмици проследяване
  • Предварителен анализ на анкета + дневник на съня
  • 2 консултации по 1-1,5 часа
  • Запис на консултациите (достъпни до 1 месец)
  • Писмен план за работа в подготвителния период
  • 14 дни комуникация с майката на всеки 2 до 3 дни
  • След втората консултация:
  • Писмен план за работа по самостоятелното приспиване
  • 14 дни комуникация с майката всеки ден, след това на всеки 3
  • До 1 месец след края – 2 разговора по 20 минути
  • Получавате още:
  • Файл за безопасен детски сън
  • Таблица за нормите на сън и будуване
  • Файл с идеи за спокойно бодърстване