top of page

Защо детето ми не “влиза” в таблицата и как да изчисля индивидуалната норма на сън и будуване?

Норми за сън и будуване - как да ги ползвате правилно?


Много често родителите ни питат „Колко време трябва да спи моето дете?“

Тогава ние ги питаме:

Вашето дете събужда ли се в добро настроение, весело ли е, добре ли се храни? А вие наспивате ли се?

И ако отговорите с „Да“, честито, наслаждавайте се, нямате нужда от норми и таблици!

Но ако отговорите: „Не, моето дете дете има неспокоен сън, често се буди много скоро след заспиване, след събуждане е кисело и без настроение“, тогава погледнете таблиците с норми за сън и будуване.


Ще ни чувате и да повтаряме: Таблиците с норми за сън и будуване са само за ориентир! Все пак, трябва да имате някакъв ориентир, за да имате отправна точка за промяна, нали?

Тогава на помощ идва индивидуалната норма сън на вашето дете.

 

Как сами да пресметнете индивидуалната норма сън на детето?


Започнете да си записвате на лист хартия, за пет последователни денонощия, кога заспива и кога се събужда детето по следния начин:

1. Час на заспиване – за дневни дремки и за нощен сън.

2. Час на събуждане – от дневни дремки и от нощен сън.


Сега запишете и времето на будуване:

- Запишете времето от събуждане до часа на следващото заспиване и така ще получите интервала на будуване.

- Събирате всички интервали на будуване и получавате общото време на будуване за деня.

- След това събирате общото будуване от всички пет дни и го разделяте на 5.


Крайният резултат е индивидуалната дневна норма будуване на вашето дете.


Сега и за дневния сън:

- Запишете времето от заспиването до събуждането (колко е продължителността на всяка една дрямка).

- Събирате всички дневни дремки като продължителност и получавате общия дневен сън.

- След това събирате общия дневен сън на всичките пет дни и го разделяте на 5.


Крайният резултат е индивидуалната норма дневен сън на вашето дете.


Остана да сметнете и нощния сън:

- Запишете колко е бил общият нощен сън - това е периодът от часа на заспиването вечерта до часа на събуждането сутринта.

- Ако вашето дете е будувало през нощта повече от 30-40 минути – извадете го от сметката.

- След това събирате нощния сън от петте денонощия и го разделяте на 5.


Крайният резултат е индивидуалната норма нощен сън за вашето дете.

 

Вече имате три цифри и може да ги сравните с тези в таблицата с препоръчителни норми на сън и будуване. Проверете дали има съществени разлики между това, което сте получили вие и посочените цифри в таблицата. Подробен файл с тях и още полезна информация може да изтеглите и от тук.

Ако вашите резултати са близо до горна/долна граница или с отклонения от тях от 20-30 и повече минути, успоредно с това детето има:


- много неспокоен сън;

- става много рано сутрин (преди 6ч);

- заспива продължително;

- при приспиване има протест;

- събужда се от сън кисело и с плач;

- редовно не издържа будуването за възрастта и заспива по-рано;

- след заспиване, се буди прекалено скоро;

- буди се често нощем или пък будува през нощта,


то има нужда да направите промени.

 

Какво може да направите сами?


Започвате да следите каква е продължителността на нощния и дневния сън.


*Ако установите твърде дълъг нощен сън (близо до горната граница):

Възможно е да се случи дневният сън да е по-кратък и детето да прави предимно кратки дневни дремки.

->Решение:

Съкратете нощния сън, като събуждате по-рано сутрин, с по 10-15 минути на всеки няколко дни.


*Ако установите дълъг дневен сън:

Вероятно ще наблюдавате, че нощният сън е значително по-къс, може да е накъсан, има нощни будувания. Това се случва, защото детето не е будувало достатъчно тогава, когато е имало нужда, а именно през деня.

->Решение:

Проверете интервалите на будуване с каква продължителност са. Ако има такива, които са значително над обичайните за конкретната възраст, ще се трупа умора.


Случвало ли ви се е да видите, че на детето му се спи, но докато се подготвяте и го сложите в леглото, то пак да е готово за игри и подвизи?

И да, на детето наистина вече не му се спи. Организмът на децата реагира на липсата на сън като на извънредна ситуация. Поради тази причина започва производство на адреналин.


- Ако имате случаи, в които след по-дълъг интервал на будуване от обичайния, детето заспива, но се буди често след това – това е сигнал за преумора.

- Ако пък интервалите на будуване са по-къси от тези в таблиците за конкретната възраст, а дремките след това са кратки и/или предхождани от трудно приспиване – опитайте плавно да увеличите интервалите.

Правете го с по 5-10-15 минути на всеки няколко дни (според възрастта на детето и неговите реакции).

 

И така, изградихте добър и работещ режим на сън.

Сега само не забравяйте, че детето ви расте и всеки месец то ще будува все повече и ще спи все по-малко дневен сън.

Това означава, че всеки месец интервалът му на будуване ще се увеличава с около 5 до 15 минути.


Не забравяйте: На първо място следете вашето дете, как се чувства то и какво говори тялото му.

Comments


bottom of page