top of page

Права и задължения на потребителя

Права и задължения на потребителите на онлайн програмите, предоставени на www.miluvkazasun.com

Имам право да влизам в профила си само през 1 мобилно и 1 десктоп устройство.

 

Достъпът за програмата е само за мен и няма да бъде предоставян на други лица.

 

Потвърждавам, че ще използвам материалите от програмите на "Милувка за сън" само с цел подобряване на съня на детето/децата ми.

 

Потвърждавам, че съм наясно съм, че предоставената информация в програмата НЕ замества консултации с:

  • консултант по кърмене;

  • педиатър;

  • психолог;

  • педагог;

  • логопед;

  • лекар, специалист в конкретна област.

 

Потвърждавам, че няма да разпространявам материалите от програмите на "Милувка за сън" свободно в интернет пространството.

 

Потвърждавам, че няма да изпращам и прехвърлям на други лица с цел печалба, популяризиране, разпространение, без да получа писмено съгласие от управителите на "Милувка за сън" ООД.

 

Всички материали са интелектуална собственост.

 

Информиран/а съм, че в случай на нарушаване на горните точки и злоупотреба, ще ми бъде преустановен достъпът до платформата.

 

Всяко едно от гореописаните нарушения попада под административна отговорност и е основание за искова молба и глоба.

 

Тук можете да се запознаете отново с общите ни условия.

bottom of page