Writing a Memo

Още много полезни съвети ще намерите в онлайн програмите.
Разгледайте ги!

Cute Animal Hat

7 стъпки за 14 дни - 

всичко за добрия сън

180 дни достъп

71лв.

Baby with Teddy Bear

Преход към 1

дневен сън

180 дни достъп

15лв.

Baby on a Bed

7 стъпки за 14 дни + Преход към 1 дневен сън

180 дни достъп

81лв.

surprised baby

7 стъпки за 14 дни + всички преходи към 4,3,2,1 дремки

180 дни достъп

89лв.

Child in Green Chair

Преход към 4, 3 и 2 дневни дремки

180 дни достъп

15лв.

Baby Lying Down

Всичко за кратките

 дневни дремки

180 дни достъп

Очаквайте

скоро!

baby on bed

7 стъпки за 14 дни + преход към 4, 3 и 2 дневни дремки

180 дни достъп

81лв.

Allergen Reduction

Всички преходи към по-малко дремки - към 4, 3, 2 и 1

180 дни достъп

24лв.

  • Pinterest
  • Instagram
  • Facebook
  • YouTube

Благодарим, че се свързахте с нас!

Запишете се за нашия бюлетин! 
Получавайте първи всичко ново от нас!

Благодарим за абонамента!

Свържете се с нас!

miluvkazasun@gmail.com / 087 865 2411 - Веси /
088 229 8911 - Пепи