top of page

Преход към зимно часово време

преход към зимно часово време, режимът на бебето и детето
Местим стрелките! Какво да направим с режима на бебето?

Всяка есен се връщаме към зимно часово време и преместваме стрелките на часовника с един час назад – тоест от 4:00 часа става 3:00 часа. Или иначе казано - ако до деня преди смяната ставате сутрин в 7:00ч, то на следващия ден това ще е идентично на 6:00ч.

 

Какво ще се случи с режима на малките деца?


Този въпрос веднага възниква, особено, ако сте работили и сте нагласили добре режима на сън и будуване. Сега се налага да помислите и прецените, кое действие е най-удачно за вас и вашето дете.

Да разгледаме един пример:

Детето ви сега става, примерно, в 7:00-7:30 ч, в неделя, денят на смяната на часа, ще се събуди 6:00-6:30 ч.

Сериозна разлика, нали? Но не се тревожете, имате възможност да изберете и приложите едно от трите предложения, които ви даваме.

 

Какво можете да направите?


Вариант 1: Не правите промени


✔ Ако в момента детето става по-късно сутрин и ляга по-късно вечер, то тогава предстоящата промяна на часа, ще бъде добре дошла за вас.

✔ Ако вашето дете е лесно адаптивно и различни промени в режима не му се отразяват негативно - също може да не правите нищо.


В тези ситуации, не правите никакви промени предварително. Задръжте настоящия режим и режим на сън, той ще се намести от само себе си.

Същата тактика е и при новородени и малки бебета, защото при тях все още не можем да говорим за режим с фиксирани часове.


 

Вариант 2: Правите промени ПРЕДИ смяната на часа


Тази опция е най-удачна в случаите:

✔ Настоящият час на ставане е удачен за възрастта на вашето дете и искате той да се запази и след смяната на часа.

✔ Детето ви посещава редовно или ще посещава детска ясла/градина.


Препоръчително е да започнете 7-10 дни преди прехода, да измествате всички дремки и вечерното приспиване на детето с 15 мин. напред на всеки 2-3 дни.

Бъдете внимателни в случай, че се появят ранни сутрешни ставания. Тогава спрете с промяната, може даже да се върнете към предишния режим. Ако детето ви е силно чувствително и/или реагира по този начин, продължете прехода с по-малки промени от по 5-10 мин на всеки 2-3 дни.


 

Вариант 3: Правите промени СЛЕД смяната на часа


Не сте направили предварителната подготовка, защото вече нямате достатъчно време или сте преценили да изчакате промяната на часа и да видите как реагира детето ви. Не се тревожете, има какво да направите и сега.


В деня на смяната на времето, сложете детето с 15 мин. по-късно от старото му време за дрямката. След няколко дни, отново изместете режима с още 15 мин.


В периода на смяната и окончателното установаване на режима, бъдете внимателни за:

✔ Да не се преуморява детето. Ангажирайте вниманието си в правилното протичане на интервала на будуване. Даже, ако видите необходимост, увеличете времето на спокойното будуване за сметка на активното.

✔ Сутрешно събуждане и ставане от сън преди 6 часа! Такова ставане се счита за ранно сутрешно събуждане. То обичайно е крайно нежелано от родителите, но и не е подходящо за детето. Освен това, ако ранното сутрешно ставане е факт, особено затвърден, то работата по неговата промяна, никак не е лесна.


Comments


bottom of page